GDPR

Integritetspolicy

Service

Ordning

Noggrannhet

R

Effektivitet

1. Integritetspolicy
Integritet utgör en given beståndsdel i samtliga samarbeten med Sonens VVS och betraktas som en viktig policy för hela koncernen. Vi värnar om Er personliga integritet och behandlar endast personuppgifter i enlighet med givna lagar och regler.

1.1. Samtycke
I samband med lämnade uppgifter via Sonens VVS hemsida eller mail samtycker Ni till att Sonens VVS behandlar Era personuppgifter.

1.2. Personuppgiftsansvar
Sonens VVS är ansvarig för Era personuppgifter vilka behandlas utefter policy 1.3. om Personuppgiftsbehandling.

1.3. Personuppgiftbehandling
Behandling av Era personuppgifter utförs i enlighet med policy 1.1. om Samtycke. Nedan följer exempel på när Era personuppgifter kan behandlas:

  • När Ni är kund eller leverantör hos Sonens VVS.
  • I situationer med syfte att fullfölja åtaganden i samarbeten, uppdrag och tjänster.
  • Vid deltagande av undersökningar utförda av Sonens VVS.
  • När Ni kontaktar Sonens VVS via telefon, mail eller kontorbesök.
  • Med syfte att ansöka om ROT-avdrag

1.4. Registrerade uppgifter
Sonens VVS registrerar i första hand personuppgifter som namn, adress, telefonnummer samt e-mail. Vid påbörjat samarbete registreras även tid för kontakt samt Era önskemål för projektets innehåll.

1.5. Ändamålet med behandling av personuppgifter
Personuppgifter som lämnas används enbart för dess avsedda ändamål och lagras i Sonens VVS system.  När Ni lämnar intresseanmälning om ett projekt, deltar i undersökningar eller blir kontaktad av Sonens VVS behandlas Era personuppgifter endast för det ändamål för vilka Ni lämnat dem för.

1.6. Utlämnande av personuppgifter
Sonens VVS delger endast Era personuppgifter till samarbetspartners i syfte om att leverera åtaganden gentemot Er som kund.

1.7. Lagring av personuppgifter
Era personuppgifter lagras endast i Sonens VVS system för den period som anses relevant för att fullfölja Ert projekt och/eller enligt lagar och förordningar.

1.8. Säkerhet och skydd av personuppgifter
Sonens VVS värnar om Era personuppgifter och har således vidtagit nödvändiga säkerhetsåtgärder för att hindra otillbörlig åtkomst, förstörelse eller förändring.

1.9. Rättelser och registerutdrag
Ni har rätt att ta del av de personuppgifter som lagras hos Sonens VVS och Ni kan vid felaktigheter begära att uppgifter rättas eller tas bort. Ett kostnadsfritt registerutdrag kan utföras en gång årligen och sker genom skriftlig begäran innehållande personnummer, adress och underskrift. Utdraget skickas till Er folkbokföringsadress.